loadingimg

Wczytuję dane...
Formularz reklamacji / zwrotu

                                          Formularz reklamacji/zwrotu*
                                          Informacje o kliencie
Imię i nazwisko klienta ……………………………………………………………
Telefon i e-mail …………………………………………………………………….
Data reklamacji/zwrotu* …………………………………………………………..
                                     Informacje o zwracanym artykule
Nazwa ……………………………………………………………………………
Ilość egzemplarzy do zwrotu ………………………………………………….
Cena jednostkowa ………………………………………………………………
Powód reklamacji/zwrotu* …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….
                                       Żądanie klienta **
Wymiana na pełnowartościowy egzemplarz lub naprawa.
Inne      …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Data i podpis klienta: ………………………………………………….
Uwaga: Formularz należy wypełnić czytelnie i kompletnie.
Do formularza należy dołączyć oryginał paragonu lub faktury VAT
                              Przyjęcie reklamacji/zwrotu:
Imię i nazwisko osoby przyjmującej ……………………………………….
Data: …………………………………
Uwagi: …………………………………………………………………………………............